Ova ljubav se pojavila u 7. razredu osnovne škole, na jednom šahovskom takmičenju na Divčibarama gde sam ja predstavljala svoju osnovnu školu na ekipnom prvenstvu Srbije. Na času OTO-a, nastavnik je pitao zna li neko da igra šah.