utorak, 26 maj 2020 11:43

Dobrovoljno izmirenje potraživanja ili prigovor

U prethodnom tekstu pisala sam o pokretanju izvršnog postupka pred javnim izvršiteljem po predlogu za izvršenje preduzeća koja obavaljaju komunalne i srodne delatnosti.

Kada je javni izvršitelj utvrdio da predlog za izvršenje sadrži sve potrebne elemente za pokretanje izvršnog postupka donosi se Rešenje o izvršenju (ROI). U ROI se izvršnom dužniku daje rok od 8 dana od dana prijema istog za dobrovoljno izvršenje utvrđenog potraživanja. Ukoliko izvršni dužnik po prijemu ROI misli da ima razloge za podnošenje prigovora (dug je već platio i ima dokaze za to, potraživanje je zastarelo, potraživanje nije nastalo ili nije dospelo, ako je u verodostojnu ispravu, ovom slučaju račun ili izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim ili srodnim delatnostima, unet neistinit sadržaj) on to mora učiniti u datom roku od 8 dana. Prigovor podnosi javnom izvršitelju koji je doneo ROI, a o prigovoru odlučuje sud koji je nadležan, što je naznačeno u pouci o pravnom leku.

Nadležnost suda se određuje prema prebivalištu/boravištu izvršnog dužnika (a po Zakonu iz 2011. godine nadležnost je utvrđivana prema sedištu izvršnog poverioca). Kada javni izvršitelj primi prigovor izvršnog dužnika isti prosleđuje nadležnom sudu na odlučivanje. Nakon što nadležni sud donese odluku, dostavlja je javnom izvršitelju koji o tome obaveštava stranke u postupku, pa u zavisnosti od odluke nadležnog suda nastavlja postupak ili obustavlja postupak i o tome obaveštava stranke.

Ako izvršni dužnik ne uloži prigovor, javni izvršitelj u roku od tri radna dana od isteka roka za prigovor počinje da sprovodi izvršenje. Ovim započinje sledeća faza izvršnog postupka, a to je sprovođenje izvršenja. Osnov za ovu fazu u ovoj vrsti postpka (naplata potraživanja po predlogu za izvršenje preduzeća koja obavaljaju komunalne i srodne delatnosti) je da ROI bude pravnosnažan, a to znači da mora da protekne rok za dobrovoljno izvršenje utvrđenog potraživanja koji iznosi 8 dana od dana dostavljanja ROI izvršnom dužniku.