sreda, 01 april 2020 15:54

Kako se javni izvršitelji prilagođavaju vanrednom stanju

Kao što je opšte poznato ovih dana se nalazimo u posebnoj situaciji prouzrokovanoj pandemijom COVID-19, virusa koji je napravio pometnju u celom svetu svojim izuzetno brzim širenjem i koji opasno ugrožava živote ljudi.

Shodno takvom stanju u Srbiji je 15.03.2020. proglašeno vanredno stanje. Zakon kaže da se smatra da su ispunjeni uslovi za prglašavanje vanrednog stanja kada se na delu teritorije Republike Srbije preduzimaju aktivnosti kojima se ugrožava: ustavni poredak, bezbednost Republike - njena suverenost, nezavisnost i teritorijalna celokupnost, obavljanje privrednih i društvenih delatnosti, ostvarivanje i zaštita sloboda, prava i dužnosti čoveka i građanina i rad državnih organa, kao i da se vanredno stanje može proglasiti i u slučaju teških katastrofa i drugih opštih opasnosti za živote građana.

U skladu sa novonastalom situacijom Ministarstvo pravde je 17.03.2020. godine donelo Preporuke za rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja koje se odonosi na donošenje uputstava za odlaganje izvršnih postupaka koji se sprovode za vreme trajanja vanrednog stanja i to naročito onih koji se sprovode sledećim sredstvima izvršenja: prodajom nepokretnosti izvršnog dužika, prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika, zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari, prenosom zarade ili plate, odnosno, prenosom naknade zarade, penzije i drugih stalnih primanja, predajom pokretnih stvari izvršnog dužnika i ispražnjenjem i predajom nepokretnosti izvršnog dužnika.

Na osnovu ove Preporuke, Komora javnih izvršitelja je 18.03.2019. godine donela Uputstva za rad javnih izvršitelja za vreme vanredng stanja kojim se utvrđuje da javni izvršitelji neće odlučivati o predlozima za izvršenje i neće preduzimati radnje u postupcima radi namirenja novčanih i ostvarenja nenovčanih potraživanja kao to je navedeno u preporuci Ministrastva pravde. To konkretno znači:

  • da se ne pokreću postupci izvršenja po novim predlozima za izvršenje
  • da se do okončanja vanrednog stanja neće vršiti obustave penzija preko RFPIO u ranije započetim postupcima sprovođenja izvršenja
  • da se do okončanja vanrednog stanja neće vršiti obustave zarada zaposlenih preko poslodavaca u ranije započetim postupcima sprovođenja izvršenja
  • da će se do kraja vanrednog stanja u komunikaciji sa strankama u postupku izvršenja dosledno primenjivati načelo pismenosti
  • da će se razgledanje spisa predmeta dozvoljavati samo u hitnim situacijama ako postoji opravdan osnov da će odlaganjem uvida u spise predmeta stranka pretrpeti nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu vodeći računa da se tada u prostoriji nalazi samo jedan čovek na 4 m2.

Ova vanredna situacija zahteva da se svi prilagodimo novim uslovima na najbolji mogući način koji nikoga neće ugroziti, kao i da se životi ljudi prihvate kao jedini pravi prioritet danas, a tako treba da ostane i u budućnosti.